SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne trvalou alebo dlhodobou platnosťou

Biblia – Armagedon

Oto Zapletal

18. 06. 2022

Názov Armagedon alebo tiež Harmagedon, pochádza z hebrejského názvu Har Megido, doslova „Hora Megido“.

Har Megido, doslova „Hora Megido“, nie je doslovne hora ale iba kopec, vyvýšenina.

Toto miesto sa nachádza niekoľko kilometrov juhovýchodne od hory Karmel v štáte Izrael. Je z neho dobrý výhľad na nížinu Esdrolon (Jezrel). Pri Megide bojovalo mnoho národov, pretože toto miesto malo strategicky dôležitú polohu.

Na tomto mieste sa má podľa biblického proroctva odohrať posledná a najväčšia vojna v histórii ľudstva. No proroctva sú písané často v podobenstvách, takže nemusí isť doslovne o toto konkrétne miesto.

Biblický text popisujúci túto udalosť:


Biblia, Zjavenia Jána, 16 kapitola:


Potom som počul mocný hlas z chrámu, ako hovorí siedmim anjelom: "Choďte a vylejte na zem sedem čiaš Božieho hnevu!"


Odišiel prvý a vylial svoju čašu na zem: a povyhadzovali sa zhubné a zlé vredy na ľuďoch, čo mali znak šelmy, aj na tých, čo sa klaňali jej obrazu.


Druhý vylial svoju čašu na more: a zmenilo sa na krv ako z mŕtveho a zahynulo všetko živé, čo bolo v mori.


Tretí vylial svoju čašu na rieky a pramene vôd: a zmenili sa na krv.


Potom som počul anjela vôd volať: "Spravodlivý si ty, ktorý si a ktorý si bol, Svätý, že si vyniesol takýto rozsudok.


Keďže preliali krv svätých a prorokov, dal si im piť krv; zaslúžili si to!"


A od oltára som počul volať: "Áno, Pane, Bože všemohúci, správne a spravodlivé sú tvoje súdy!"


Štvrtý anjel vylial svoju čašu na slnko: a bolo mu dané páliť ľudí ohňom.


Veľká horúčava spaľovala ľudí a tí sa rúhali menu Boha, ktorý má moc nad týmito ranami; ale nerobili pokánie, aby mu vzdali slávu.


Piaty anjel vylial svoju čašu na trón šelmy: a jej kráľovstvo stemnelo. Od bolesti si hrýzli jazyky a rúhali sa nebeskému Bohu pre svoje bolesti a vredy a nerobili pokánie za svoje skutky.


Šiesty vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat: a jej voda vyschla, aby sa pripravila cesta kráľom od východu slnka.


I videl som troch nečistých duchov ako žaby vychádzať z tlamy draka, z tlamy šelmy a z úst falošného proroka.


To sú duchovia démonov, ktorí konajú znamenia: vychádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili na boj vo veľký deň všemohúceho Boha.


Hľa, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a aby nevideli jeho hanbu.


I zhromaždil ich na miesto, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon (Armagedon).


Siedmy anjel vylial svoju čašu do vzduchu a z chrámu od trónu vyšiel mocný hlas; hovoril: "Stalo sa!"


A nastali blesky, burácanie, hrmenie aj veľké zemetrasenie, akého nebolo odvtedy, čo je človek na zemi - také veľké bolo zemetrasenie.


Veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá národov padli. Boh si spomenul na veľký Babylon a dal mu kalich vína svojho rozhorčeného hnevu.


Všetky ostrovy zmizli a ani vrchov viac nebolo.


Z neba padali na ľudí krúpy ťažké ako talenty a ľudia sa rúhali Bohu pre ranu krupobitia, lebo táto jeho rana bola veľmi veľká.


Citovaný text pochádza z:
SVÄTÉ PÍSMO STARÉHO I NOVÉHO ZÁKONA, Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, Rím 1995.
Armagedon

Pozostatky miesta Tel Megiddo v severnom Izraeli.
Okolitá rovinatá krajina by mohla poskytnúť vhodný priestor na vojnu.
Názov Armagedon, alebo tiež Harmagedon, pochádza z hebrejského názvu Har Megido.
Dátum nasnímania fotografie: 15. apríl 2011
Autor fotografie: AVRAM GRAICER
Licencia: (CC BY-SA 3.0)