SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne trvalou alebo dlhodobou platnosťou

Spoločné počúvanie rádia farmárskou rodinou v Amerike, 14.august 1926.

Spoločné počúvanie rádia farmárskou rodinou v Amerike, 14.august 1926.


História rozhlasového vysielania


Autor: Oto Zapletal

Predchodcom rozhlasového vysielania bola bezdrôtová telegrafia, čo bolo vysielanie signálov v Morseovej abecede elektromagnetickými (rádiovými) vlnami. Mnohé telegrafné zariadenia a vysielacie antény boli po úpravách použité k rozhlasovému vysielaniu.

Výraz „radio“ pochádza zo slova „radiophony“ ktoré po prvý raz použil Francúz Ernest Mercadier v roku 1881. Termín „radio“ bol prijatý v auguste 1906 na medzinárodnej konferencii v Berlíne. Slovo rozhlas vzniklo až v roku 1924, kedy český Radiojournal vypísal súťaž na české pomenovanie rádia. Slovo rozhlas použil prvýkrát redaktor Národných listov Richard Durdil vo svojom článku. Dovtedy sa používal názov radiožurnál.

Prvé verejné rozhlasové vysielanie začalo amatérskymi vysielačkami. Bolo to obdobie živelného rozvoja vysielania zvuku pomocou elektromagnetických vĺn.

V roku 1905 bola vo Veľkej Británii vydaná prvá koncesia na amatérsku vysielaciu stanicu.

4. augusta 1906 sa v Berlíne konala prvá medzinárodná konferencia ohľadom bezdrôtového vysielania. Na tejto konferencii bol prijatý názov „radio“. Cieľom konferencie bolo v niesť poriadok do dovtedy neregulovaného bezdrôtového vysielania.

24. decembra 1906 bolo odvysielané pravdepodobne prvé rozhlasové vysielanie na svete. Bolo to vysielanie z Fessendenovej stanice Brant Rock v americkom štáte Massachutes. Fessenden na úvod čítal z Lukášovho evanjelia, následne zahral na husliach, z gramofónovej platne prehral Händlovú skladbu Largo a v závere vysielania poslucháčom poprial šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov. Toto vysielanie počúvali rádiotelegrafisti.

13. januára 1910 bol odvysielaný prvý priamy rozhlasový prenos v dejinách rozhlasového vysielania. Jednalo sa o prenos z newyorskej Metropolitan opery. Hlavnými účinkujúcimi boli Enrico Carusa a česká sopranistka Ema Destinová.

V roku 1912 sa v Londýne konala II. medzinárodná konferencia pre radiotelegrafiu.

V roku 1913 uskutočňuje prvé pokusy z rozhlasovým vysielaním nemecká firma Lorenz AG.

V júni 1920 sa uskutočnilo prvé britské živé verejné rozhlasové vysielanie. Vysielalo sa z továrne spoločnosti Marconi's Wireless Telegraph Company v Chelmsforde. Vo vysielaní účinkovala slávna austrálska sopranistka Dame Nellie Melba. Vysielanie sa ľuďom páčilo a znamenalo zlom v postoji britskej verejnosti k rozhlasu. Tento verejný entuziazmus však nezdieľali oficiálne vládne kruhy, ktoré chápali takéto vysielanie ako možné ohrozenie pre dôležitú vojenskú a civilnú rádiotelegrafickú komunikáciu. Koncom roku 1920 tlak z týchto kruhov viedol k tomu, že General Post Office (GPO) ako licenčný orgán zakázal ďalšie vysielania v Chelmsforde. Do roku 1922 dostala GPO takmer 100 žiadostí o licenciu na vysielanie. V dôsledku podnetu 63 bezdrôtových spoločností s viac ako 3 000 členmi sa General Post Office (GPO) rozhodla zrušiť svoj zákaz.

2. novembra 1920 začalo pravidelné vysielanie americkej rozhlasovej stanice KDKA spoločnosti Westinghouse v East Pittsburgu. Jej vysielanie začalo správou o výsledku amerických prezidentských volieb. KDKA sa považuje za najstaršiu rozhlasovú stanicu na svete.

V decembri 1921 vysielač umiestnený na Eiffelovej veži Radio Tour Eiffel odvysielal prvý koncert s vysielačom o výkone 900 W na vlnovej dĺžke 2 650 m.

14. novembra 1922 začalo pravidelné vysielanie rozhlasovej stanice BBC. Bolo to prvé pravidelné rozhlasové vysielanie v Európe.

18. mája 1923, o 20.15 hod začal pravidelné vysielanie Radiojournal zo stanoviska pri letisku v Kbelích, Praha. Bol to začiatok pravidelného československého vysielania. Po druhej svetovej vojne sa stal jeho priamym nasledovníkom Československý rozhlas. Jeho súčasným nástupcom je v súčasnosti Český rozhlas, ktorý je tak najstaršou inštitúciou tohto druhu na európskom kontinente a druhou najstaršou v Európe (po anglickom BBC).


Vysielacie zariadenie Radiojournalu, 1924

Vysielacie zariadenie Radiojournalu, 1924


5. októbra 1924 začalo historicky prvé pravidelné vysielanie v Taliansku a jedno z prvých na svete. Vysielacia stanica mala názov Unione Radiofonica Italiana, v roku 1944 sa názov stanice zmenil na Radio Audizioni Italiane (RAI). V prvom vysielaní bol odvysielaný prejav Benita Mussoliniho v Teatro Costanzi. Pravidelné vysielanie rozhlasových programov sa začalo nasledujúci večer s kvartetom, ktorý hral Haydnovo kvarteto č. 7 v Palazzo Corradi. Vysielalo sa v pásme stredných vĺn na vlnovej dĺžke 425 metrov.

V roku 1924 začalo pravidelné rozhlasové vysielanie v Sovietskom Zväze.

V októbri 1924 na Slovensku je evidovaných prvých dvadsať rádiokoncesionárov, teda majiteľov rozhlasových prijímačov oprávnených počúvať rozhlasové vysielanie.

20 – 22. decembra 1925 Košickí poštoví technici prostredníctvom prispôsobeného rádiotelegrafného vysielača v Haniske uskutočnili prvé pokusné rozhlasové vysielanie na Slovensku.

27. februára 1925 sa Ekvádore uskutočnilo prvé rozhlasové vysielanie. Autorom tohto prvého vysielania bol elektrotechnik Carlos Cordovez Borja, ktorý sa už od začiatku 20. rokov 19. storočia zaujímal o experimentovanie s rádiovými prístrojmi.

3. augusta 1926 Radiojournal začal s pravidelným vysielaním z Bratislavy. Z provizórneho štúdia vo Vládnej budove sa vysielalo dvakrát do týždňa.

2. októbra 1926 Bratislavská odbočka Radiojournalu prešla na každodenné vysielanie.

17. apríla 1927 sa na Slovensku začalo s pravidelným rozhlasovým vysielaním z Košíc.

V roku 1929 v Ekvádore inžinier Cordovez vytvoril svoju vlastnú rozhlasovú stanicu s názvom El Prado a každý štvrtok mal živé vysielanie.

V roku 1929 bola v Austrálii založená spoločnosť ABC Australian Broadcasting Company, táto vysielacia spoločnosť, bola konzorciom súkromných poskytovateľov zábavy a obsahu s licenciou vydanou vládou, ktorá bola oprávnená vysielať na rádiových vlnách. 1. júla 1932 sa stala plne štátnou spoločnosťou a premenovala sa na Australian Broadcasting Commission (austrálska vysielacia komisia), čím sa presnejšie podobala na britskú rozhlasovú spoločnosť BBC.

29. októbra 1929 Rádio Moskva začalo svoje prvé vysielanie do zahraničia v nemčine. 7. novembra začalo vysielanie vo francúzštine a na konci roka v angličtine.

21. januára 1930 Bratislavská odbočka Radiojournalu pracuje na Jakubovom námestí v jednej z prvých budov na svete, architektonicky navrhnutých špeciálne pre rozhlasové vysielanie.

V roku 1930 v Ekvádore začala vysielať prvá komerčná stanica s názvom EcuadoRadio, ktorá priniesla poslucháčom reproduktory umiestnené na námestiach a divadlách. V tom čase sa rádio v Ekvádore často používalo na vysielanie rozhlasových oper alebo rozhlasových hier.

12. februára 1931 začalo prvé vysielanie Vatikánskeho Rozhlasu. Prvé vysielanie zahájil sám pápež Pius XI. Prejavom v latinčine.

29. júla 1931 začalo vysielať rádio 4RK, známejšie ako ABC Capricornia, ktoré je jedným z najstarších austrálskych regionálnych rádií. 1. júla 1932 sa stalo súčasťou štátnej spoločnosti regionálnych rozhlasových staníc ABC (Australian Broadcasting Company), pri čom si ale ponechalo svoj názov.


Vysielacia aparatúra rádia 4RK, ktorou začalo svoje prvé vysielanie.

Vysielacia aparatúra rádia 4RK, ktorou začalo svoje prvé vysielanie.


19. decembra 1932 začalo prvé vysielanie BBC do zahraničia v pásme krátkych vĺn, pod názvom BBC Empire Service, vysielanie bolo zamerané na anglicky hovoriacich po celej britskej ríši.

V roku 1933 začala vysielať známa rozhlasová stanica Rádio Luxemburg, ktorá sa neskôr preslávila svojimi hudobnými programami. Rádio Luxemburg začalo vysielať vo francúzskom a anglickom jazyku na vysielači s výkonom 200 kW, v pásme dlhých vĺn na frekvencii 230 kHz (1304 metrov). Stanica Rádio Luxemburg bola jednou z prvých komerčných rozhlasových staníc vysielajúcich do Veľkej Británie a Írska. Stanica našla spôsob, ako obísť britské právne predpisy, ktoré až do roku 1973 dávali spoločnosti BBC monopol na rozhlasové vysielanie na území Spojeného kráľovstva.

V roku 1933 vynašiel americký inžinier Edwin Armstrong metódu rozhlasového vysielania využívajúcu frekvenčnú moduláciu (FM). Vysielanie s využitím frekvenčnej modulácie (FM) je schopné vyššej presnosti - to znamená presnejšej reprodukcie pôvodného programového zvuku.

V novembri 1934 americký inžinier Edwin Armstrong začal prvé experimentálne vysielanie svojej stanice s využitím frekvenčnej modulácie (FM). Jeho stanica W2XDG sa nachádzala na 85. poschodí Empire State Building v New Yorku a vysielala na frekvencii 41 MHz.

24. mája 1936 začal na Slovensku vysielať banskobystrický Vysielač T. G. Masaryka.

V roku 1937 Federálna komunikačná komisia (FCC) v USA vydala prvé povolenie na výstavbu prvej experimentálnej rozhlasovej stanice W1XOJ vysielajúcej s využitím frekvenčnej modulácie (FM).

3. januára 1938 bolo spustené prvé vysielanie BBC v cudzom jazyku - v arabčine. Programy v nemčine sa začali vysielať 29. marca 1938 a do konca roku 1942 už BBC vysielala vo všetkých hlavných európskych jazykoch, aj v Češtine.

16. júna 1939 Vznikol Slovenský rozhlas, spol. s r. o. Slovensko bolo od 14 marca 1939 samostatným štátom.

1. februára 1942 bola založená rozhlasová stanica Hlas Ameriky. Do konca druhej svetovej vojny mal Hlas Ameriky 39 vysielačov a vysielal v 40 jazykoch.

V marci 1942 začal Hlas Ameriky vysielať aj v češtine, neskôr pribudli aj programy v slovenčine, toto pravidelné vysielanie pokračovalo až do 27. februára 2004.

22. apríla 1947 sa uskutočnilo prvé vysielanie Vatikánskeho Rozhlasu v českom jazyku. Stalo sa tak pri príležitosti zahájenia jubilejných svatovojtěšských osláv.

24. decembra 1947 začalo pravidelné vysielanie Vatikánskeho Rozhlasu pre Československo. Pôvodne bolo pre Československo len jedno spoločné vysielanie, v roku 1949 došlo k jeho rozdeleniu na české a slovenské vysielanie.

Po druhej svetovej vojne bolo v Nemecku zavedené rozhlasové vysielanie na veľmi krátkych vlnách. Na stretnutí v Kodani v roku 1948 bol pre Európu stanovený nový plán vlnových dĺžok. V dôsledku nedávnej vojny dostalo Nemecko (ktoré vtedy neexistovalo ako štát, a preto nebolo pozvané) iba malé množstvo stredných vĺn, ktoré navyše neboli na vysielanie príliš vhodné. Z tohto dôvodu Nemecko začalo vysielať na UKW (veľmi krátkych vlnách, FM), na ktoré sa kodanský plán nevzťahoval. Z tohto dôvodu sa FM rádio v Nemecku dlho označovalo ako „UKW Radio“. Po skúsenostiach s amplitúdovou moduláciou sa zistilo, že vysielanie s využitím frekvenčnej modulácie (FM) na veľmi krátkych vlnách je oveľa lepšou alternatívou než vysielanie s amplitúdovou moduláciou na stredných a dlhých vlnách. Iné európske krajiny nasledovali Nemecko o niečo neskôr, keď na svojich územiach realizovali vysielanie s vysokou kvalitou zvuku, čím tiež získali možnosť prevádzkovať oveľa viac miestnych staníc kvôli obmedzenejšiemu dosahu vysielania na VKV (FM).

4. februára 1952 na dlhých vlnách začala vysielať rozhlasová stanica Československo, v roku 1970 bola táto stanica bola premenovaná na stanicu Hviezda.

V novembri 1954 sa začal predávať Regency TR-1, prvý tranzistorový rádioprijímač na svete. Bol dostatočne malý nato, aby sa zmestil do vrecka. Mal rozmery 127 × 76 × 32 mm a jeho cena vtedy bola 49,95 amerických dolárov. Bol vyvinutý v Spojených štátoch amerických, kde sa aj vyrábal. V priebehu jedného roka od uvedenia na trh bolo predaných približne 100 000 týchto prijímačov. Tento prenosný rádioprijímač mal nízky odber prúdu z batérie, len 4 mA, čo zodpovedalo dvadsiatim až tridsiatim hodinám prevádzky. U vtedajších prenosných prijímačov, založených na elektrónkach, bola doba prevádzky iba niekoľko málo hodín.

V roku 1955 spustila britská BBC na svojich troch staniciach: Light Programme, Third Programme a Home Service, monofónne vysielanie s využitím frekvenčnej modulácie (FM).

3. októbra 1956 uskutočnilo sa prvé frekvenčne modulované (FM) vysielanie na Slovensku, zo Slovenského Národného Divadla sa prenášal zvukový záznam Verdiho opery Traviata.

1. apríla 1961 na východnom, strednom Slovensku a v Žiline sa začalo s rozhlasovým vysielaním na veľmi krátkych vlnách (VKV).

1. júna 1961 bolo v USA spustené prvé stereofónne vysielanie s využitím frekvenčnej modulácie (FM). V tento deň začali v USA fungovať prvé dve stereo stanice, WEFM (Chicago) a WGFM (v Schenectady v New Yorku).

14. apríla 1962 sa začala vysielať motoristická relácia Pozor, zákruta!

28. augusta 1962 spustila stereofónne vysielanie s využitím frekvenčnej modulácie (FM), na svojom treťom programe (Third Programme) britská rozhlasová stanica BBC.

29. októbra 1968 sa začali vybrané slovenské relácie celoštátneho III. programu sa bratislavským vysielačom na Kamzíku vysielať stereofonicky na veľmi krátkych vlnách. Išlo najmä o programy určené pre náročného poslucháča, vážna hudba, opera, a pod. V roku 1972 bol tento program premenovaný na stanicu Devín.

1. februára 1972 sa z Košíc a Banskej Bystrice začalo vysielať stereofonicky na veľmi krátkych vlnách.

4. marca 1991 na Slovensku vzniklo Rock FM Radio. Prvé skutočné hudobné rádio u nás vysielajúce modernú populárnu hudbu.