Svetozor

SVETOZOR

Internetový magazín prinášajúci odborné články s prevažne trvalou alebo dlhodobou platnosťou

„Existuje len jedno dobro, a to vedomosť, existuje len jedno zlo - nevedomosť.“

Sokrates

Sókratés

„Človek bez vedomosti - svet v temnote.“

Baltasar Gracián

Baltasar Gracián

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Význam kláštorov v dejinách

Msgr. Alois Hlavinka

Dátum uverejnenia na stránke: 5.novembra 2022

Osamelý život mal svoj pôvod v radách z evanjelií o kresťanskej dokonalosti. Podnetu a príležitosti sa mu dostalo za dôb prenasledovania kresťanov. Ako v období, keď Décius prenasledoval kresťanov, svätý Pavol (zomrel v roku 340) sa odobral na púšť a stal sa otcom pustovníkov, tak za čias Diokleciánových svätý Antonín vypočujúc radu evanjelia o chudobe vybral si púšť za príbytok a zotrval tam v cnostnom živote až do smrti v roku 356. Prenasledovaním kresťanov...

Vojna Ruska proti Ukrajine – dôvody

Oto Zapletal

9. mája 2023

Ruská vojenská intervencia na Ukrajine, dôvody, argumenty a protiargumenty. Dôvody ruskej vojenskej intervencie na Ukrajine môžeme rozdeliť do dvoch skupín: 1.Dôvody, ktoré udáva Rusko a stúpenci Ruska. 2.Dôvody, ktoré udávajú odporcovia Ruska. 1. Porušovanie Minských dohôd a práv Rusov na Ukrajine. 24. februára 2022 v ranných hodinách došlo k útoku ruských vojsk na Ukrajinu, následne sa ruské vojská pokúsili obsadiť územie Ukrajiny. Krátko po štvrtej hodine nadránom ruské štátne média vysielali...

Rozlepená topánka

Oto Zapletal

20. októbra 2023

Praktické uplatnenie chémie v každodennom živote. Lepenie je chemický proces, pri ktorom dochádza za použitia lepidla k spájaniu materiálov. V minulosti sa v obuvníctve používalo len lepidlo z múky a kukuričného škrobu, na lepenie a vystuženie niektorých vnútorných dielov obuvi. V krížovkách sa s jeho názvom stretávame dodnes, toto lepidlo sa nazývalo pop. Zvršok s podošvou sa vtedy spájal šitím alebo drevenými klincami, neskôr sa začali používať aj kovové klince. Lepená obuv sa objavila až s nástupom priemyselnej výroby...

Prigožin

Jevgenij Prigožin

23. júna 2023

Jevgenij Prigožin patril k úzkemu okruhu ľudí blízkych Putinovi. Len málokto videl tak dobre do zákulisia vojny na Ukrajine, ako práve Prigožin, ktorý sa na nej priamo podieľal. Prepis časti z jeho tridsať minútového videa, ktoré uverejnil 23. 6. 2023.

Existencia sveta odporuje logike

Oto Zapletal
Už v dávnych dobách starogrécky filozof Parmenides (570 – 470 pred Kr.) prišiel na to, že nič nemôže zároveň byť aj nebyť. Buď niečo existuje a existuje stále, a preto je bytím, alebo neexistuje nikdy, a z toho dôvodu je nebytím, ktoré ani nemôže nikdy byť. Vznik a zánik považuje za ilúziu, existuje len ustavičná premena. Niečo...

klamstvá o Katolíckej cirkvi

Msgr. Alois Hlavinka
Až do Lutherových časov bol katolícky názor všeobecne uznaným a jediným platným názorom na dejiny najstaršieho kresťanstva. Pre katolícke dejepisectvo je nepochybnou pravdou, že samotný vznik kresťanskej cirkvi už samotnou Spasiteľovou i apoštolskou dobou bol ukončený a je hotový. Čo neskôr bolo vyslovené v dogmách, je len formálnym rozvojom a výkladom toho, čo už bolo dané, a...

Bartolomejská noc (1572) nemala náboženský motív

Msgr. Alois Hlavinka
Tak ako v tridsaťročnej vojne, tak v tridsaťšesťročných francúzskych hugenotských vojnách je potrebné nespúšťať z oka tú pravdu, že tieto spory v podstate boli v jadre politické a až potom v ďalšom postupe boja k tomu pristupuje náboženský ráz, ktorý však v mnohorakej chytľavej látke spôsobil mohutný plameň. Podnetom hugenotských bojov nebola náboženská horlivosť, ale...

Fašistické Rusko

Oto Zapletal

14. januára 2023

Účelom tohto článku je stručné zhrnutie názorov a argumentov, podľa ktorých v súčasnom Rusku fašizmus je, v spodnej časti článku sú názory a argumenty, podľa ktorých v súčasnom Rusku fašizmus nie je.

Stredovek

Msgr. Alois Hlavinka
Krásne a vzácne to boli časy, keď Európa bola jedná kresťanská krajina, keď jeden veľký spoločný záujem spájal i najodľahlejšie kraje širočiznej duchovnej ríše, v ktorej bez veľkých svetských statkov spravovala i spojovala veľké politické sily jedná vrchná hlava, tak blahodarná, ako aj primeraná bola ľudskej povahe táto vláda, poznať z velebného vzletu všetkých ľudských...

Zlo

Oto Zapletal
Zlom sa v súčasnosti zaoberá najmä etika. No problematiku zla skúma aj psychológia. Zlo nemá jednoznačne všeobecne platnú definíciu, (Králová, 2022) preto často narážame na problém častej nejednotnosti v otázkach zla. Zlom nazývame to, čo spôsobuje živej bytosti, predovšetkým človeku, utrpenie, bolesť, krivdu alebo škodu. Zlo a dobro nemajú zmysel bez vedomia, bez...

Dobro a zlo

Oto Zapletal

3. októbra 2022

Názory významných filozofov a mysliteľov na dobro a zlo zaradené v chronologickom poradí od najstarších. Pre panteizmus starovekého grécka, v ktorom existuje iba „jedno a všetko“, od nepamäti bolo dobro a zlo len relatívnym poňatím; nemôže byť inak; ak existuje iba božstvo a všetko je božské, potom aj nemravnosť je božská...

Bysterec

Oto Zapletal

30. septembra 2022

Pôvodne sa používal názov Veľký Bysterec, no v súčasnosti sa používa v bežnom hovorovom jazyku už len názov Bysterec, názov Veľký Bysterec sa už používa len v úradných dokumentoch. Veľký Bysterec bol pôvodne samostatnou obcou, 1. 1. 1949 bol pripojený k mestu Dolný Kubín.[01] Nachádza sa na pravom brehu rieky Orava, západne od centra mesta Dolný Kubín. ...

Brezovec

Oto Zapletal

19. septembra 2022
Prvou stavbou na Brezovci bol vodárenský vodojem, ktorý slúži svojmu účelu dodnes. Dodáva vodu pre staré mesto a bol súčasťou výstavby prvého vodovodu v meste Dolný Kubín, ktorý bol vybudovaný v rokoch 1931 – 1932 firmou LANNA z Bratislavy.Dá sa povedať, že história sídliska Brezovec sa začala písať 21. mája 1965 odovzdaním staveniska pre novú nemocnicu. ...

Brežnev

Oto Zapletal

23. augusta 2022

V súvislosti s okupáciu Československa v roku 1968 stúpenci Ruska vedeného Putinom, radi vykrikujú, že Brežnev bol Ukrajinec a k tomu ešte radi pridajú niekoľko ďalších „múdrosti“. Tento „argument“ vytiahol dokonca aj český politik, bývalý predseda KSČM Vojtěch Filip a na Slovensku poslanec Smeru Ľuboš Blaha. Prv než sa budem zaoberať tým, akej národnosti bol Brežnev,...

Sektárska identita na internete

Oto Zapletal

8. augusta 2023

„Zaťatosť je energiou hlúposti“, tento výrok pravdepodobne patrí autorovi s menom Jonathan Swift (1667 - 1745). Žijeme v dobe internetu, keď každý hlupák môže buď na sociálnych sieťach alebo v diskusiách pod článkami zverejniť svoj názor. Na sociálnych sieťach sa ľudia uzatvárajú do skupín, v ktorých si navzájom potvrdzujú správnosť svojich názorov. V tomto prostredí sa človek...

Strata vplyvu mienkotvorných médií

Oto Zapletal

08. augusta 2022

Boli časy, keď nám nové poznatky poskytovali papierové noviny, časopisy, knihy, neskôr pribudli rozhlas a televízia. Alternatívne názory boli v demokratických krajinách prezentované predovšetkým prostredníctvom viacerých druhov tlačených novín a vydávaním kníh. Parlamentné strany mali samozrejme vyhradený priestor v rozhlase a televízii. Existovali...

Dieselelektrický rušeň 750

Oto Zapletal

01.augusta 2022

Dieselelektrické rušne radu 750 vznikli v rokoch 1991 – 1995 rekonštrukciou rušňov radu 753 (T478.3). Rušne radu 753 (T478.3) sa vyrábali v rokoch 1968 – 1979. Celkom takto vzniklo 163 rušňov radu 750. Rušne pôvodného radu 753 (T478.3) boli vybavené parným generátorom na vykurovanie vlakov. Parné kúrenie v tej dobe bolo bežné a súviselo s používaním parných rušňov...

Dvojdielny elektrický rušeň 131

Oto Zapletal

29. júla 2022

Dvojdielny elektrický rušeň radu 131 (staré označenie E479.1, výrobné označenie Škoda 58E) je elektrický rušeň na jednosmerný prúd, určený pre ťažkú nákladnú dopravu na tratiach s náročným stúpaním medzi východným Slovenskom a Ostravskom. Ťahajú nákladné vlaky aj na trati Košice – Plaveč a od roku 2009 majú rušne tohto radu povolenie aj na prevádzku na Poľských železniciach,...

Elektrický rušeň 163

Oto Zapletal

11. júla 2022

Elektrický rušeň 163 (staré označenie E499.3) je určený k prevádzke na elektrifikovaných železničných tratiach napájaných jednosmerným napätím 3 000 V. Vyrábal sa v rokoch 1984 – 1986 pod továrenským označením Škoda 71E, celkom 60 kusov. A v rokoch 1991 – 1992 pod továrenským označením Škoda 99E, ďalších 60 kusov. Rušeň je určený predovšetkým na ťahanie osobných vlakov...

Citáty o Rusku

Zostavil: Oto Zapletal
Citáty o Rusku a ZSSR, od historických až po súčasné. Pri všetkých citátoch je uvedený dátum a zdroj. Pomôcka pre tých, čo potrebujú pri písaní svojich prác alebo článkov o Rusku uvádzať zdroje. Zbierka citátov o Rusku a ZSSR z kníh a časopisov a samozrejme aj z internetu s presne uvedenými zdrojmi. Knižné tituly sú citované podľa platnej normy ISO 690 (STN 01 0197): 2012.

Rusko, citáty, 2022

Zostavil: Oto Zapletal
Povedali a napísali o Rusku v roku 2022: Citáty o Rusku s odkazmi. Citáty o Rusku a ZSSR z roku 2022. Pri všetkých citátoch je uvedený dátum a zdroj. Zbierka citátov o Rusku s uvedenými zdrojmi. Citáty sú radené podľa dátumu ich vzniku alebo prvého zverejnenia. Táto zbierka citátov je priebežne dopĺňaná o nové aktuálne citáty.

Ronald Reagan, Sovietsky zväz, ríša zla

Ronald Reagan
Úplné znenie prejavu, v ktorom Ronald Reagan nazval Sovietsky zväz ríšou zla. Ronald Reagan v prejave, ktorý predniesol v Orlande na Floride 8. marca 1983, označil Sovietský zväz za ríšu zla, „evil empire“. Občas sa vyskytuje aj tvrdenie, že termín „ríša zla“ Ronald Reagan použil aj v prejave pred Britskou Dolnou snemovňou v Londýne, v júni 1982,...

debil, imbecil, idiot

Oto Zapletal

21.júna 2022

Staršia psychiatrická terminológia označovala duševnú zaostalosť termínom oligofrénia. V súčasnej psychiatrickej terminológii bol nahradený termínom mentálna retardácia. Oligofrénia sa delí na debilitu, imbecilitu, idiotiu. Debilita, imbecilita, a idiotia sú staršie psychiatrické termíny pre označenie stupňov mentálnej zaostalosti pacienta...

Najdlhší tunel, Slovensko

Oto Zapletal

20.júna 2022

Najdlhším železničným tunelom na Slovensku je Čremošniansky tunel, nesprávne nazývaný aj ako Harmanecký. Tento tunel sa nachádza na neelektrifikovanej železničnej trati číslo 170 Vrútky – Banská Bystrica – Zvolen, medzi železničnými stanicami Harmanec jaskyňa a Čremošné, pričom prekonáva najvyšší bod horského sedla Malý Šturec medzi Veľkou Fatrou a Kremnickými vrchmi. Na tejto...

Šírka koľaj

Oto Zapletal

27. mája 2022

Aký rozchod majú koľaje, po ktorých jazdia vlaky? Šírka koľajníc sa odborne nazýva rozchod koľaje, a je to vzdialenosť medzi vnútornými hranami koľajníc. Presná definícia používaná u našich železníc znie takto: Rozchod koľaje je kolmá vzdialenosť medzi prechádzanými vnútornými hranami hláv koľajníc koľaje, meraná na os koľaje v predpísanej hĺbke 14 mm pod temenom koľajnice...

Najvyšší strom

Oto Zapletal

26. mája 2022

Najvyššie stromy na svete rastú v Sekvojovom národnom parku v severnej Kalifornii, v USA. Najvyšším druhom stromu na svete je Sekvoja vždyzelená (Sequoia sempervirens). Tento strom rastie na západnom pobreží USA. Do roku 2006 bol považovaný za najvyšší existujúci živý strom Stratosphere Giant, v preklade stratosférický obor. Dňa 25. augusta 2006 objavili Chriswood Atkins...

Najhrubší a najmohutnejší strom na svete

Oto Zapletal

25. mája 2022

Najväčším stromom na svete je podľa objemu dreva sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum), ktorý má meno General Sherman. Sekvojovce rastú v Obrovskom pralese (Giant Forest) a v Maripolskom pralese v južnom Oregone, v Mamuťom háji v Kalifornii, a aj na iných miestach na západe USA. Sú to skutoční obri medzi stromami, a najstaršie sekvojovce majú až 3500 rokov.

Prvá svetová vojna - Čechy a Slovensko

prof. PhDr. Kamil Krofta
Napriek všetkým krivdám a napriek všetky sklamania, ktoré zažili od nastolenia habsburskej dynastie na český trón a zvlášť od začiatku novodobého politického života v habsburskej monarchii, nevzdali sa celkom Česi až do prvej svetovej vojny myšlienky, že lepšiu budúcnosť môžu svojmu národu vybojovať a zaistiť v rámci rakúsko-uhorskej monarchie. Neprestali...

Rod Přemyslovcov

prof. PhDr. Kamil Krofta
Skvelé postavenie, ktorého si dobyl mladý český štát v X. storočí v Európe, nezostal mu natrvalo. Ak bol doposiaľ baštou a ohniskom západného kresťanstva v strednej Európe, prišiel o väčšinu tohto významu upevnením kresťanstva v Poľsku a v Uhorsku a politickým rozvojom oboch týchto štátov. Na samom rozhraní X. a XI. storočia vytrhlo oslabeným Čechom nie len Krakovsko, ale i...

Cholera

MUDr. František Tichý
Cholera do roku 1830 bola v Európe neznámou chorobou. Bola pozorovaná a popísaná európskymi lekármi už XVI. storočí vo Východnej Indii hlavne okolo ústia posvätnej rieky Ganga. V Indii sa v roku 1816 objavilo viac prípadov onemocnenia cholerou, z ktorých potom v roku 1817 sa vyvinula celá epidémia, ktorá sa začala rozširovať, behom roku 1818 zachvátila celú Indiu, odkiaľ...

Immanuel Kant a teória poznania

PhDr. František Šeracký
Psychológia poznania sa zaoberá faktickými pochodmi nášho poznania, logika o ideáloch nášho poznania, čista teória poznania sa chce zaoberať len samotným poznaním. Elementy nášho poznania sú pocity, predstavy a súdy, o ktorých psychickom charaktere, ktorý náleží aj funkciám poznania na ne sa bezprostredne pripínajúcim, nie je možné pochybovať. Je jasné, že táto skúsenosť učí...

Aristoteles – životopis a pôsobenie

JUDr. František Joklík
Aristoteles sa narodil v roku 384 pred našim letopočtom v Stageire (Grécko). Pochádzal z lekárskej rodiny, nie len jeho otec (Nikomachos) bol lekárom, aj jeho predkovia boli lekármi. Keď mal osemnásť rokov vstúpil do Platónovej akadémie v Aténach a zostal tam dvadsať rokov. Čoskoro vynikol neobyčajným nadaním a samostatným úsudkom. Platón vraj ho prirovnal k žriebäťu...

Aristotelova metafyzika

JUDr. František Joklík
Možno sa bude nejeden pýtať, načo je nám v súčasnosti dielo, ktoré má v sebe očividné stopy zastaranosti. Obohacuje v súčasnosti metafyzika súčasnú vedeckú literatúru? Aristoteles bol odpradávna nazývaný otcom scholastiky. Má scholastika pre súčasný svet ešte nejaký význam? Tým, že sa Aristotelove spisy vydávajú aj v súčasnosti, sa nutne nekriesi scholastika...

Vznik opery

Arnošt Černý
Opera, najdokonalejšie klasické hudobné dielo, ktoré spája v jeden celok tri druhy umenia: básnictvo, hudbu a spev, dramatické líčenie, vzniklo v najstarších dobách u najvzdelanejších vtedajších národov, Grékov a Rimanov. O hudbe antických tragédii nie je možné veľa povedať, ani o hudbe ku vtedajším dramatickým dielam nie je toho veľa známe. Zo starých spisov sa...

Veda a filozofia

prof. PhDr. Emanuel Rádl
Veda a filozofia sa začali rozlišovať v novej dobe, obzvlášť od 19. storočia; pred tým aj odborné vedy slúžili filozofii. Filozofia je tiež vedou, mieri však k poznaniu všeobecnosti, zatiaľ čo odborné vedy k poznaniu jednotlivosti.Pred devätnástym storočím veda a filozofia často splývali, filozofiou bola aj matematika, dejepisectvo i zoológia. Aristoteles aj Albert...

Logika a veda

PhDr. František Šeracký
Nie je možné poprieť, že veda vznikla z praktických potrieb a vždy bude pomáhať praxi. Veľa pravdy je v slovách A. Macha, že počiatky mechaniky ako vedy sa dajú hľadať v denných skúsenostiach remeselníka. Hlavne pud sebazáchovy bol s počiatku najmocnejším činiteľom, ktorý hnal človeka k ovládnutiu prírody pomocou rozumu a k prispôsobeniu všetkého k jeho prospechu...

Princíp identity

PhDr. František Šeracký
Naše myslenie je len potiaľ správne, pokiaľ sa riadi nejakými pravidlami. Tieto pravidlá sú už priamo dané naším psychologickým životom. Psychológia rozoznáva pocity, predstavy, súdy atď., ale napríklad už Locke bol nútený mimo tieto uznať aj zvláštnu činnosť nášho ja, ktoré sa uplatňujú v priebehu nášho psychologického života, nezávisle na vonkajších vplyvoch. Pri neustálej zmene...

Počiatky českej zábavnej prózy

doc. PhDr. Jan Máchal
Ani jeden literárny druh nebol podrobený tak prenikavým zmenám, neprešiel vo svojom živote tak rozmanitými formáciami ako román a s ním spriaznené druhy zábavnej prózy. Ako samostatný slovesný druh, román vyrástol v stredoveku na troskách eposu, ktorého veršovaná forma sa onedlho uvoľnila a prešla do prózy. Obsah zostal ten istý a prozaická forma často ukazuje často ešte zrejmé...

Historický vývoj názorov a poznatkov o atómoch

doc. RNDr. ThDr. František Schacherl
S pojmom atóm sa po prvý raz stretávame v indickej filozofii, a to v brahmanskej sústave zvanej Vaišéšika. Pôvodcom tohto názoru bol filozof Kanáda. Indický atomizmus si predstavuje atómy ako body na rozdiel od gréckeho atomizmu. Ten si predstavuje atómy ako telieska určitých, hoci aj nepatrných rozmerov. Dnešným poznatkom o atómoch sa najviac približuje grécky atomizmus,...

Historický vývoj názorov a poznatkov o molekulách

doc. RNDr. ThDr. František Schacherl
Keby bola zostala náuka o atómoch odkázaná len na chemické poznatky, nebolo by sa pravdepodobne dospelo ďalej, než o čom som písal v článku „Historický vývoj názorov a poznatkov o molekulách“. Až fyzikálne a chemické výskumy poskytli presnejší obraz sveta atómov. Veľa svetla do poznania atómov najskôr priniesla kinetická teória hmoty. Kinetická teória hmoty vysvetľovala...

Výstavba školskej budovy českej obecnej reálnej školy

PhDr. František Nerad
Česká reálna škola v Litovli, na počiatku súkromná, od roku 1902 obecná, po svojom založení bola umiestnená v budove J. Schustra v Orlí. Pri otvorení tretej triedy bolo ďalej nutné upraviť na rok 1903/1904 triedu s kabinetom v Novákovom dome, na Jungmanovej ulici, ktorý tou dobou prešiel do majetku starostu mesta V. Sochu. O postavení vlastnej budovy pre reálnu školu sa uvažovalo...

Rozvod a rozluka manželstva

JUDr. Václav Bouček
Zákony v rôznych krajinách na konci 19. storočia zaujímajú vo veci rozvodu a rozluky manželstva veľmi rozdielne stanoviská. Taliansky občiansky zákon z roku 1865 pripúšťa iba rozvod, a síce pre neveru, zlomyseľné opustenie a zlé zaobchádzanie. Aj dobrovoľný rozvod je viazaný na povolenie súdu. Nie je rozdiel medzi príslušníkmi jednotlivých vyznaní. Taktiež rakúsky občiansky...

Myslenie

PhDr. František Šeracký
Aby som mohol o skutočnosti pochybovať alebo vôbec pojednávať, musím už nejaký pojem o skutočnosti mať. Realita, ktorá sa predmetom skutočnosti prikladá, nie je nijako znak pojmu, nepatrí k obsahu skutočnosti, ale k nemu ako k celku práve pristupuje. Naše myslenie obsahuje vždy vzťah k určitému predmetu, vždy myslíme na niečo alebo o niečom. Predmetom tu rozumieme všetko, na...

História peňazí

JUDr. Alois Rašín
Peniaze vznikajú vždy až na vyššom stupni hospodárskeho rozvoja, keď zmien je veľmi veľa a keď sa zmieňa rôzne zbožie v rôznych, často vzdialených krajinách. Tu prirodzene vznikajú ťažkosti nie len vtom, že oba zmieňajúci musia mať práve potrebu statkov, ktoré sa majú zmieňať, určených čo do akosti a množstva (zmieňajúci chce namiesto obilia získať kože) a musí sa hľadať,...

úvod do ekonómie

JUDr. Alois Rašín
Ak máme pojednávať o národnom hospodárstve, musíme si najprv objasniť pojem hospodárstvo, pretože toto slovo sa obvykle používa v rôznom význame. V ekonómii nie je hospodárstvo len poľnohospodárske hospodárstvo alebo jednotlivý hospodársky podnik, ale všetky úkony a zariadenia, ktoré smerujú k tomu, aby z prírody boli ľuďom získané veci, ktoré potrebujú pre...

Základné ekonomické pojmy

JUDr. Alois Rašín
Základné pojmy z ekonómie: potreby, statky, hodnota, výroba a spotreba, výnos a dôchodok. Potreby. Človek spotrebuje, aj keď nepracuje, mnoho látok jednoduchým žitím. Dýchanie, poháňanie krvi žilami, myslenie, chôdza, udržovanie telesnej teploty, skrátka akákoľvek či už vedomá alebo neuvedomelá činnosť človeka spotrebuje toľko rôznych látok, že by človek zahynul...

Ekonómia - cena

JUDr. Alois Rašín
Cena je množstvo majetku (statku) alebo peňazí, ktoré sme za nejaký statok obdŕžali. V obchodnom hospodárstve smeruje všetka činnosť k obehu statku, ku zmenám, a docielené ceny za zbožie sú základom a hybnou silou hospodárskeho života, smerujúceho ku zárobku, a cena upravuje výrobu i spotrebu. Pri cene (rovnako ako pri zmennej objektívnej hodnote) nie je bezprostredná...

O stredovekých lekároch

prof. MUDr. Ondřej Schrutz
Aj intímnejšie podrobnosti zo života v dobách dávno minulých dokážu často vo zvýšenej miere zaujať. Spoliehajúc na to, chce podať malý obrázok činnosti lekárov z dávneho stredoveku, poskytujúci možnosť poznať činnosť lekárov v juhotalianskom meste Salerne v XII. storočí nášho letopočtu. Tento obrázok pochádza z doby, keď lekári boli so sebou a so svojimi pacientmi celkom spokojný,...

Jagelovci

prof. PhDr. Kamil Krofta
Jagelovci sa dostali na český trón po smrti Jiřího (Juraja) z Poděbrad a odvtedy vládli v Čechách viac než pol storočia (1471-1526). Prvý kráľ z tohto rodu, Vladislav II. (1471-1516), pokračoval vo vojne z uhorským kráľom Matejom Korvínom, ktorý neprestával usilovať o krajiny českej koruny, a po čase (1478) bol prinútený mu doživotne prenechať Moravu, Sliezsko a Lužicu. Až po smrti...

Mária Terézia

JUDr. Jan Kapras
Mária Terézia sa v duchu osvieteného absolutizmu obracala so svojimi reformami proti stavom, starajúc sa o zvýšenie centrálnej zemepánskej moci a o odstránenie zvláštnosti jednotlivých krajín, trvajúc všade na všemohúcnosti štátu a v dôsledku toho na všemohúcnosti kráľa. Položila tým skoro vo všetkých veciach základ k postupu Jozefa II. Pri tom reformy Márie Terézie sú...

Kráľ Jiří z Poděbrad (Juraj Poděbradský)

František Hrnčíř
Zrodil sa z lona národa, nikdy sa mu neodcudzil, ale bol mu vždy múdrym a spravodlivým otcom. Všetkých vtedajších panovníkov prevyšoval bystrosťou, múdrosťou, šľachetnosťou a spravodlivosťou. Bol protivníkom pyšných, obhájcom poddaných, krotiteľ neposlušných, ochrancom verných, neprijímal pochlebovačov, bol štedrým darcom služobníkov, neustály v práci. Každého dňa prijímal každého,...

Husitské vojny

František Hrnčíř
Nad Husovou smrťou bol v Čechách veľký zármutok a hnev na cisára Žigmunda. Na sneme v Betlehemskej kaplnke 452 najpoprednejších českých pánov a rytierov privesilo svoje pečate na sťažnostný list, ktorý bol poslaný cirkevnému snemu v Kostnici, v ktorom rázne a dôstojne vytýkali, že Hus bol nevinne odsúdený na smrť. Sťažnostný list končil výstražnými slovami: „My kazateľov zákona...

Husitské vojny

František Hrnčíř
Strašné porážky križiackych vojsk konečne presvedčili kráľa Žigmunda aj pápeža, že Česi sú neporaziteľní, a že po zlom sa s nimi ničoho nedosiahne. Pomýšľalo sa teda na cestu zmiernu. Zišiel sa cirkevný snem do švajčiarskeho mesta Bazilej, kam tiež český poslovia, medzi nimi Ján Rokycana a Prokop Veľký, sa dostavili. Tam po dlhom jednaní boli Čechom povolené niektoré výhody...

Prvý autobus na svete

Oto Zapletal
Prvým autobusom na svete so spaľovacím motorom bol Benz Omnibus. Predstavil ho v roku 1895 Karl Benz. Autobusová spoločnosť Netphener začala týmto autobusom prevádzkovať prvú autobusovú linku na svete vozidlom poháňaným benzínovým motorom. Vozidlo prvýkrát prešlo trasu 18. marca 1895 zo Siegenu cez Weidenau a Netphen do vtedajšej nezávislej obce Deuz, ktorá teraz...

Rušeň 751 (T 478.1)

Oto Zapletal
Dieselelektrický rušeň 751, pôvodne u ČSD označovaný T 478.1, sa vyrábal v ČKD Praha a mal výrobné označenie 1435 BóBó 1500. Bol vyrábaný v rokoch 1964 až 1971. Celkom bolo vyrobených 230 rušňov tohto typu a s príbuzným takmer identickým typom 752 (T 478.2) celkom 312 kusov (230 + 82). Tento rušeň je na železnici na Slovensku ako aj v Čechách doteraz (r. 2021) v...

Najväčšia lokomotíva

Oto Zapletal
Najväčšia, najsilnejšia a najdlhšia jednodielna dieselová lokomotíva na svete je americká lokomotíva EMD DD40X. Vyrábala ju americká spoločnosť Electro-Motive Division (EMD) ktorá vtedy patrila pod konern General Motors. To X na konci znamená, že ide o experimentálnu skúšobnú lokomotívu. Tieto lokomotívy sa vyrábali v období apríl 1969 - september 1971 a bolo...

Prirodzené právo a renesančná filozofia

prof. PhDr. Josef Tvrdý
Renesančná doba, ktorá jak svojimi novými hospodárskymi podmienkami, tak i novými kultúrnymi ideálmi znemožňovala staré právne názory, bola nútená hľadať v antike ideál práva hodiaceho sa lepšie hodiace pre vtedajšiu dobu a našla ho v stoickom pojme prirodzeného práva. Stredovek poznal síce tiež tento pojem, avšak spojoval ho vždy s náboženskými ideálmi, zatiaľ čo v...

Vznik gréckej filozofie

prof. PhDr. Josef Tvrdý
Filozofia u Grékov vznikla v siedmom storočí pred našim letopočtom a im prináleží zásluha, že vytvorili nie len pojem filozofie, ale rozlíšili ho od iných predmetov a tiež od príbuzných pojmov (ako je náboženstvo) a dali mu zvláštne meno (filozofia = láska k múdrosti). Gréci po prvý raz začali skúmať svet bez ohľadu na teologické a mystické predstavy, zachované tradíciou...

Pásový traktor ČTZ T-100M

Oto Zapletal
Pásový traktor T-100M sa vyrábal v Sovietskom zväze, v Čeljabinskom traktorovom závode. Traktor T-100M vznikol modernizáciou traktora T-100, hlavným viditeľným rozdielom medzi traktorom T-100 a traktorom T-100M je, že traktor T-100M má šikmý sklon čelných okien kabíny, zatiaľ čo jeho predchodca T-100 má čelné okná bez sklonu, vertikálne. Kabína traktora je trojmiestna, má...

CAT 322B LN

Oto Zapletal
CAT 322B LN je hydraulické rýpadlo vyrábané spoločnosťou Caterpillar v rokoch 1996 až 2001.Rýpadlo patrí do skupiny stredne ťažkých hydraulických rýpadiel, je vhodné predovšetkým pre stavebníctvo, ale nájde uplatnenie aj pri ťažbe nerastných surovín a v iných oblastiach. Kabína rýpadla je tichá, priestranná, automaticky klimatizovaná, ponúka veľmi dobré podmienky...

Filozofia v druhej polovici devätnásteho storočia

PhDr. Gustav Lindner
V devätnástom storočí sa už zlatý vek filozofie dávno minul. Meno filozofie stratilo lesk, ktorým sa skvelo za dôb Platónových alebo Kantových, a nie je možné popierať, že niekdajšia kráľovná vied je v očiach doby devätnásteho storočia často diskriminovaná. Príčina toho je však hlavne v samotnej filozofii, najmä v takzvanej filozofii špekulatívnej,...

Helenizmus

prof. PhDr. Emanuel Rádl
Nie je možné presne označiť, kedy začína národný život upadať. Niektoré jeho prejavy ešte dlho rastú, akoby boli plné zdravia, iné sa aspoň dlho držia, nadávajúc poznať, že prekročili vrchol. Červ, ktorý na tele národa hlodá, býva ukrytý hlboko, a obzvlášť súčasníci o ňom nevedia. Kedy začal úpadok klasickej vzdelanosti? Bol vznik gréckej filozofie...

Tolstoj, filozofia

prof. PhDr. František Krejčí
Tolstoj nie je filozof; ale filozofiu má a to má pre ľudstvo väčší význam, než ktorýkoľvek filozofický systém v obyčajnom pojatí slova, pretože Tolstoj je viac než filozof. Tolstoj nešpekuluje o metafyzických záhadách po spôsobe filozofov, nevyužíva pri premýšľaní o nich obvyklého myšlienkového aparátu, nevyvracia, nedokazuje, neháda sa s nimi, a ak sa s nimi vôbec...

Anatómia a fyziológia padania listov

Antonín Hanslian
Dôležitou prípravou pre odpadnutie listu je vytvorenie deliacej vrstvy, v ktorej sa list odlúči od vetvičky. U listov pripravujúcich sa k odpadnutiu je často už makroskopicky badateľná v spodine stopky ako priesvitná od ostatného odlišná vrstva. Mikroskopicky potom pozorujeme v spodnej, šťavnatej časti stopky nápadnú zmenu. Predlžené bunky stopkového pletiva...

Dejinný vývoj názorov na padanie listov a jeho význam

Antonín Hanslian
Jedným z najnápadnejších a tiež najzaujímavejších javov v rastlinnej ríši je jesenné padanie listov. Ak ideme koncom októbra za slnečného dopoludnia listnatým lesom alebo sadom, sype sa na nás už pri slabom závane vetra hotový dážď rôzne zafarbených lupeňov, a brodíme sa na niektorých miestach celými kopami spadnutého lístia, vydávajúceho zvláštnu jesennú vôňu...

O pôvode a vývoji variačného počtu

prof. PhDr. František Studnička
Pozrieme sa na pôvod variačného počtu, ako sa časom zdokonaľoval a aký je jeho vzťah k diferenciálnemu a integrálnemu počtu, ku ktorým sa zvyčajne pripája. Získame tým nie len širší pohľad na matematickom poli a hlbšie poznanie niektorých stránok vyššej analýzy, ale vysledujeme tým aj zaujímavé a podivuhodné dráhy, akými sa mnohé základné myšlienky v priebehu celých...

Určenie hodnoty Eulerovho obmedzeného integrálu

Augustin Panek
Hodnotu tohto integrálu určil Euler v „Institutiones calculi integralis“, Vol.I., sect.1., cap. VII.,IX. a Vol. IV., Mélanges de la Société du Turin, T. III., Nova Acta Academ. Petropol., Tom. V., Miscellanea Bernolinesia VII., 129. Preto nazval Legendre tento integrál po Eulerovi integrálom Eulerovým a sice „prvého druhu“, ktorého označenie podľa Bineta „Mémoire sur...

Najstaršie počiatky matematiky

Josef Úlehla
Prírodné pozorovanie dosvedčuje, že taktiež zvieratá počítajú. Aj ľudia hluchonemí počítajú. O istom juhoafrickom kmeni sa rozpráva, že len niektorí jeho členovia vedia počítať do viac ako desať, ale predsa si vedia spočítať početné stádo. Z toho vyplýva, že sa počíta a počítalo ešte pred tým, než jazyk vytvoril číslovky. To tiež dosvedčujú deti, ktoré počítajú hodne, radi...

Úvaha o dejinách matematiky

Josef Úlehla
Dejiny matematiky sú nad iné vynikajúcim dokladom toho, že právom hovoríme o pokračujúcom rozvoji ľudského ducha a jeho vzdelanosti, lebo ony viac než dejiny ostatných vied dokazujú, že ľudský duch sa tu povznáša, inde zastavuje, a inde klesá naspäť do hĺbok, z ktorých sa práve povzniesol, ale pri tom predsa neustále pokračuje, neustále mohutnie a sebe kliesni cestu k...

Prvý parný vlak, Praha, 1845

Ing. Jindřich Rybák
1. septembra 1845 bola verejnej doprave odovzdaná trať pre náš štát obzvlášť významná, pretože spojila vtedy najdôležitejšie mesto na Morave s hlavným mestom Čiech. Pred tým sa však 20. augusta 1845 konalo priam pompézne otvorenie železnice, ktoré vrcholilo trojdňovými slávnosťami v Prahe za prítomnosti niekoľkých členov panujúceho rodu a vyznelo podľa programu v prejavy najhlbšej...

Praha, Vltava

Ing. Emil Zimmler Dr. tech. h.c
Technická starostlivosť o vodné cesty, plavbu i vodné staviteľstvo v Čechách bola zverená v osemdesiatych rokoch devätnásteho storočia, po zrušení samostatného štátneho stavebného riaditeľstva, technickému odboru bývalého miestodržiteľstva, a to odboru pre vodné stavby, ktorý sa staral o splavnosť Vltavy od Budějovíc po Mělník a Labe odtiaľ až na hranice krajiny...

Kapitál a banky

doc. PhDr. Bedřich Mendl
V devätnástom storočí značne rástol rozsah hospodárskeho obehu, ale zároveň rástla aj intenzita hospodárskeho života. Nálezy nových ložísk zlata (v južnej Afrike a severnej Amerike), a zdokonalenie jeho ťažby (kyanidová metóda) umožnili, že produkcia zlata rástla takým spôsobom, že sa za dvadsať rokov v období 1850 – 1870 vyťažilo viac zlata než za celých dvesto...

Boj o slobodný obchod v 19. storočí

doc. PhDr. Bedřich Mendl
Hospodárstvo devätnásteho storočia bolo oživené novým, slobodnejším duchom. Pamätným svedectvom toho je petícia, ktorú v roku 1820 londýnski kupci podali anglickému parlamentu. Zatiaľ čo v predchádzajúcich dobách sa kupci dovolávali ochrany štátu proti cudzej súťaži, táto londýnska petícia vychádza z celkom odlišnej zásady. Kupci vyvodzujú, že životnou otázkou Anglie je...

Telesná hmotnosť

prof. MUDr. Josef Thomayer
Hmotnosť ľudského tela javí v priebehu života istý zákonitý pomer. V mladosti ľudské telo rastie, jak do výšky tak i do hmotnosti. Podľa štatistík rastie hmotnosť ľudského tela nerovnomerným tempom až ku tridsiatemu roku života. Po tom sa začne udržiavať v rovnakej miere (rozumie sa, že pomerne) a potom zas začína hmotnosť ubúdať. Priemerný muž mal podľa Queteletových štatistík...

Zrak

prof. PhDr. František Krejčí
Rozoznávame celkom päť pocitových zmyslov: hmat, chuť, čuch, sluch a zrak.Obsah hmatových pocitov je možné označiť slovom tlak. Rôznosti tlaku chápeme ako rôznosť sily, prenášajúcej silu z popudu na požitok. Teda silnejší tlak je iný požitok tlakový obsahovo tak, ako „teplejší“ je obsahovo rôzny požitok od menej teplého. Pokiaľ sme si pri dojme vedomí vlastného pohybu,...

Psí - Psychológia

prof. PhDr. František Krejčí
Javy (deje, procesy, pochody), ktoré môžu byť predmetom poznania, vzťahujeme buď na predmety mimo seba (strom kvitne, magnet priťahuje, voda tečie, zvon zvoní), alebo na seba samého (vidím, čuchám, cítim, chcem, myslím).Javy, ktoré vzťahujeme na predmety mimo seba a na svoje telo, sú vonkajšie, javy, ktoré sa vzťahujeme na seba samých, sú...

Filozofická úvaha o istote a pochybnosti

prof. PhDr. Karel Vorovka
Sú rôzne typy ľudí. Jedni idú životom bez váhania, istí svojou pravdou, druhí sú nerozhodní a večne v pochybnostiach. Známe ich oboch, nie snáď preto, že by sa často vyskytovali vzorné prípady týchto typov, ale preto, že sa oba typy v každom z nás prestupujú. Od rovnovážneho stavu sa naša myseľ stále nepatrne odchyľuje tým či...

Problematické súdy

prof. PhDr. Karel Vorovka
O pravdivosti našich súdov, ktoré prechádzajú našou mysľou, mávame veľmi rozdielne presvedčenie. Niektoré súdy konáme s úplnou istotou. Že teraz vidím čierne písmena na svetlej ploche, je pre mňa tak isté, ako že dva krát dva sú štyri. Tu prirovnávam čo do istoty dva súdy, ktoré sú odlišného druhu. Prvý súd je asertorický, druhý...

Mravná zodpovednosť

prof. PhDr. František Krejčí
Človek nemôže nepozorovať, že úspech každého konania, výsledok každej jeho snahy závisí okrem iného tiež aj na okolnostiach, ktoré sa úplne vymykajú jeho pôsobnosti. Kamkoľvek sa v prírode obráti, aby hájil svoju existenciu, všade pociťuje svoju nedostatočnosť, všade je jeho snaha vystavená náhode, ako to nazývame...

Naj košík

Oto Zapletal
Nachádza sa vo východnom Newarku v štáte Ohio v USA. Stavebníci a architekti potrebovali na realizáciu projektu dva roky. Stavba novej budovy stála asi 30 miliónov dolárov. Výstavbu tejto budovy realizovali spoločnosti NBBJ a Korda Nemeth Engineering, bola otvorená v roku 1997. Budova v tvare košíka bola postavená pre spoločnosť The Longaberger...

Motocykel s remeňovým prevodom

prof. Ing. Emil Čermák
U najstarších motocyklov sa sila od motora prenášala na zadné koleso veľmi jednoducho, plochým remeňom. Na hriadeli motora bola zaklinovaná remenica s koženým obkladom; remenica zadného kolesa bývala plechová a prinitovaná pomocou pásikov k obruči zadného kolesa. Aby remeň mohol prenášať danú obvodovú silu, musel byť náležite napätý. Toto napätie...

Victorian - prvý transatlantický parník poháňaný parnými turbínami

Oto Zapletal
Na konci devätnástého storočia sa začínajú používať prvé parné turbíny k pohonu námorných lodí. K tomu účelu sa používajú podobné turbíny ako v priemysle na pohon strojov, len sú istým spôsobom prispôsobené novému účelu. K prvému použitiu parnej turbíny k pohonu lode došlo v roku 1894. Použil ho Parsons na Turbinii, malej torpédovej lodi, ktorá bola...

Parsonova kombinovaná impulzívno-reakčná parná turbína

prof. Ing. Josef Zvoníček
Myšlienku parnej turbíny je možné sledovať až do Egypta, kde už v roku 120 pred našim letopočtom Hero popisuje svoju otáčajúcu sa guľu. Neskôr si zasluhuje zmienku Brancov návrh z roku 1629, po ktorom bola zasa dlhšia prestávka. Až v roku 1791 podáva Sadlér popis parou hnaného Segnerovho kolesa, v roku 1792 prevádza sa v Amerike nejaká...

Trhací stroj

prof. Ing. Michael Ursíny
Skúšanie stavebných hmôt založené a odborne vykonávané na vedeckom podklade je dieťaťom 19. storočia. V podstate je však asi tak staré ako ľudstvo samé. Je isté, že aplikácie surovín, ktoré príroda dáva človeku k ukojeniu jeho telesných potrieb, predchádzali vždy istým výberom alebo testovaním. Tak tomu bolo u potravín, ktorými človek ukájal svoj...

cisár Rudolf II

prof. PhDr. Karel Chytil
Cisár Rudolf II., patrí k panovníkom, ktorým bola dopriata dosť dlhá doba vlády a života. Jeho otec a predchodca Maximilián II. zasadol na trón v roku 1564 v zrelom veku a za 12 rokov, 12. októbra 1576, sa rozlúčil s tunajším svetom. Rudolf, narodený v roku 1552 sa za života svojho deda Ferdinanda I. zdržiaval vo Viedni, a od svojho 11. roku na...

Sedem mudrcov

prof. PhDr. František Drtina
Dá sa povedať, že grécka filozofia bola samostatná a vzápätí univerzálna, opierajúc sa o vlastné duševné nadanie a rozumovú dispozíciu gréckeho národa. Pomery hospodárske, obchodné, kultúrne, nedostatok náboženskej dogmatiky a cirkevnej organizácie aj živý etický zmysel, vzápätí prebudený v gréckom národe, to všetko vytvorilo priaznivé...

Lokomotíva

Oto Zapletal
Na pohon parných strojov sa takmer do konca devätnásteho storočia používala len takzvaná nasýtená para. Pre nasýtenú paru sa tiež používajú názvy sýta para alebo suchá para. Nasýtená para, je para, ktorá je v termodynamickej rovnováhe s kvapalinou o rovnakej teplote a tlaku. Ide o dynamickú rovnováhu, pri ktorej je vyparená látka presne...

Parník Great Western z roku 1838

Oto Zapletal
Great Western bol plachetný parník poháňaný lopatkovými kolesami, ktoré boli na oboch stranách lode, postavený za účelom plavieb cez Atlantický oceán. Loď vlastnila a prevádzkovala spoločnosť Great Western Steamship Company. Bola najväčšou osobnou loďou na svete od roku 1838 do roku 1839. V roku 1839 jej prvenstvo zobral parník British Queen konkurenčnej...

Napoleon

PhDr. Hugo Traub
Prechod zo storočia do storočia sa obvykle deje prirodzene a nenápadne, rovnako ako postup z roka na rok, zo dňa na deň. A predsa prechod z 18. do 19. storočia nebol tak nenápadný. Vo Francúzsku sa odohrala takzvaná veľká revolúcia (1789-1794), ktorá, odstránila neobmedzenú kráľovskú vládu aj ústavnú monarchiu, zriadila demokratickú...

Napoleon

PhDr. Hugo Traub
O Napoleonovi to pekne napísal J. Bidlo: „vedel národ spitý slobodou tak držať na uzde, že sa uspokojil iba so zdanlivými politickými slobodami“. Napoleon nebol len nepremožiteľný vojvodca, ale tiež aj výborný štátnik. V krátkej dobe sa Francúzsko tešilo z poriadku a pokoja, ako dávno nie predtým ani potom. Za veľký čin jeho vlády, hoci...

Napoleon

PhDr. Hugo Traub
Španielsko sa ukázalo byť zapálenou ranou na francúzskom tele. Angličania zakotvený v Portugalsku, udržiavali na španielskych hraniciach pripravené vojsko. A už sa začalo kaziť priateľstvo s Ruskom, ktoré s nedôverou pozorovalo vzrastajúcu moc Poľska a ťažko trpelo kontinentálnou blokádou Anglicka, lebo bolo odrezané od pred tým živého...

Napoleon

PhDr. Hugo Traub
Na jeseň 1814 sa vo Viedni konal za kongres, ktorý riešil nadmieru spletité otázky a mal vydať novú mapu Európy po Napoleonovom páde. Kongresu predsedal Metternich, ktorý bol povýšený na knieža. Bolo to slávne zhromaždenie, konané za účasti mnohých panovníkov a slávnych štátnikov. Za Rusko Razumovskij a Nesselrode, za Britániu Wellington a...

Sídlo Českého krajinského snemu

JUDr. Karel Kramář
Mária Terézia prerušila prirodzený vývoj vnútorných pomerov svojich krajín, svoju vôľu povýšila nad právo a spravodlivosť a pomocou centralizmu seba učinila štátom. Ona bola zákonom, ona bola správou, ona bola všetkým a centralizmus bol jej najpohodlnejší prostriedok k nerušenému osvedčovaniu jej neochabujúcej energie. Vytvorila...

Mária Terézia

JUDr. Karel Kramář
Na trón Habsburgovcov sa posadila žena, ktorá sa stala jednou z najväčších z pomedzi veľkých žien svetových dejín. Zdalo sa, ako by chcel osud v tejto žene spojiť všetko, čo urobilo Habsburgovcov tak veľkými: húževnatosť, vytrvalosť, nepoddajnosť a bezohľadnosť dlhého radu jej predkov. Proti celému svetu obhajovať korunu, ktorú jej...

Praha 1607

JUDr. Karel Kramář
Vzhľadom k histórii českého štátneho práva treba presne rozoznávať tri veci. V prvom rade v histórii znamenalo české štátne právo nerozlučný pomer troch spojených krajín českej koruny, Čiech, Moravy a Sliezska k Habsburskej dynastii. Tento pomer bol roku 1526., 1545. a potom pragmatickou sankciou, ktorá bola prijatá všetkými stavmi krajín...

Ľudovít XIV.

prof. PhDr. Josef Šusta
Vestfálskym (r. 1648) a pyrenejským (r. 1659) mierom, bol konečne dobojovaný veľký zápas. Dynastia, ktorá tak dlho spela k nadvláde Habsburgovcov nad Európou, bola nútená vzdať sa tohto sna; dvojhlavý orol bol žalostne ošklbaný a roztrhnutý na dve poloviny, z ktorých španielska si odniesla...

Napoleon

prof. PhDr. Josef Šusta
Národná nespokojnosť Nemcov s panovaním Napoleona v Nemecku, mala väčší význam, než nespokojnosť s napoleonským panstvom v iných častiach Európy. V Nemecku doba veľkých literárnych klasikov priniesla značný vzrast vzdelanosti a jej osamostatnenie od cudzích vplyvov a vzorov. Zreje tu znenáhla aj svieže pochopenie pre svojráznosť plemennú,...

Filozofia

PhDr. Tomáš Trnka
Záhada, aký zmysel má život, čo som, prečo žijem, trápi viac či menej všetkých ľudí. Ale filozofa tieto otázky trápia oveľa viac. Odpočívaš niekde na okraji lesa a dívaš sa na oblohu. A náhle si uvedomíš, že sa dívaš na desivé, hrozné nekonečno bez konca. Čo je človek voči nemu? A premýšľaš a tvoje myšlienky sa zastavia, zdá sa ti, vžiješ sa do...

Priestor, čas a hmota

Oto Zapletal
Táto téma svojím obsahom spadá jak do filozofie tak i do astrofyziky a kozmológie. Záleží z ktorého uhla pohľadu sa na tento problém pozeráme. Na laika pôsobí veta o nemožnosti samostatnej existencie času bez hmoty a priestoru, alebo priestoru bez hmoty a času ako nejaká dogma, ktorú astrofyzici a kozmológovia často opakujú...

Aristoteles

Aristoteles
Ohľadom pamäti je potrebné povedať, čo to je a ako má byť vysvetlený jej výskyt a ku ktorej (449b) časti duše táto afekcia a spomínanie patrí. Nie sú to totiž ľudia, ktorý sú dobrí v pamätaní a ktorí v spomínaní. Skôr sú väčšinou pomalí ľudia lepší v pamätaní, zatiaľ čo rýchli a učenlivý sú lepší v spomínaní. Najprv teda je...

Sokrates

Platon
Sokrates: Zdravím ťa, Ione! Odkiaľ si k nám zavítal za terajšej doby? Či z domova alebo z Efezu? Ion: Ani odtiaľ, ani odtiaľ, Sokrate, ale z Epidauru zo slávnosti konanej na česť Asklepiovu. Sokrates: Čo vari Epiduarci konajú bohu na počesť i súťaž rapsódov? Ion: Pravdaže, ako i súťaž ostatného umenia hudobného...

Živnostník

Dr. Josef Gruber
Živnostenskí inšpektori rakúski predložili nedávno zákonodarným zborom a verejnosti jedenástu správu o svojej činnosti v roku 1894. Tak ako predošlá, aj táto správa je bohatým zdrojom poučení o hospodárskych a sociálnych pomerov v priemysle a obchode vôbec, ktorej vadí iba nejednotnosť a nedostatok všeobecného prehľadu, ktorý by hojný...

Spoločné počúvanie rádia

Oto Zapletal
Predchodcom rozhlasového vysielania bola bezdrôtová telegrafia, čo bolo vysielanie signálov v Morseovej abecede elektromagnetickými (rádiovými) vlnami. Mnohé telegrafné zariadenia a vysielacie antény boli po úpravách použité k rozhlasovému vysielaniu. Výraz „radio“ pochádza zo slova „radiophony“ ktoré po prvý raz použil...

Pozorovanie a experiment

PhDr. František Krejčí
V podstate je metóda, ktorou dochádzame k hypotézam rovnaká: z istého pokiaľ možno úplného počtu podobných javov abstrahujeme príčinu a vyjadrime ich súvislosť všeobecne platnou vetou, ktorej platnosť skúšame deduktívne na iných prípadoch, čiže vyvodzujeme z nej zvláštnejšie príčinné súdy, ktorých zhodu so skutočným dejstvom...

Vedecká hypotéza

PhDr. František Krejčí
Ku stanoveniu platných vedeckých zákonov, či už deduktívnou alebo induktívnou cestou, sú potrebné isté podmienky, ktoré sa nie vždy vyskytujú. Dedukcia vyžaduje predovšetkým už platné obecnejšie zákony, od ktorých by sa mohlo postúpiť k zvláštnejším; avšak ku stanoveniu zákona ešte obecnejšieho nie je v deduktívnej...

Logika - dedukcia, indukcia

PhDr. František Krejčí
Z povahy vedy vyplývajú dve metódy: deduktívna, ktorou postupujeme od obecnejších zákonov k vysvetleniu dejov istého odboru dochádzame k zákonom špeciálnym; induktívna, ktorou postupujeme od jednotlivých dejov a z nich, aby sme ich vysvetlili, stanovíme zákon nový. Dajme tomu, že stojíme voči nejakému...

Logika - súd

PhDr. František Krejčí
Najjednoduchšou a základnou formou myslenia je súd. Súd je vedomie o vzájomnom pomere dvoch pojmov a vyslovení tohto pomeru. Vyslovenie, slovné vyjadrenie, nemôžeme od poňatia súdu odlúčiť. Je síce možné vedomie o pomere dvoch predstáv, napríklad o ich príslušnosti k sebe, o ich totožnosti, o ich následnosti, i bez reči. U zvierat a u detí...

Logika - reč, myslenie

PhDr. František Krejčí
Myslenie sa deje prostredníctvom reči. Pretože človek sa hneď od počiatku vyvíjal v spoločnosti, čo samo sebou viedlo k spoločnej práci, potreboval dorozumievacieho prostriedku, aby mohol svoje myšlienky zdieľať a o iných myšlienkach sa svojimi druhmi dohadovať. Dorozumievacím prostriedkom boli z počiatku posunky všetkého druhu...

Logika

PhDr. František Krejčí
Človek myslí. To, čo mu zmysly v danom okamihu podávajú (čo vidí, počuje, hmatá, čo cíti ako príjemnosť alebo bolesť), v nemy, a čo si ponechal z predchádzajúcich dojmov ako spomienky, predstavy, uvádza do súvislostí a tvorí si obraz o vonkajšom svete a o svojom pomere k nemu tak, aby, čokoľvek sa stane, si vedel vysvetliť a podľa toho...

Stephensonová lokomotíva

Oto Zapletal
Začiatok histórie parných železníc je neoddeliteľne spojený s vynálezom parného stroja. Prvý parný stroj s konštruoval Thomas Newcomen (1664 – 1729), niekedy okolo roku 1712. Tento stroj úspešne slúžil na čerpanie vody z baní, ale nebol schopný bežať nepretržite. Para ktorú dodával kotol stroja stačila len na niekoľko pohybov, a stroj potom chvíľu...

Tomáš G. Masaryk

prof. PhDr. Tomáš Garrigue Masaryk
Výňatok z reči predsedu Československej národnej rady, univ. prof. Dr. Tomáša G. Masaryka prednesenej v roku 1917. Obnovme si niektoré historické spomienky. Rakúsko jestvuje vlastne len od roku 1804, dovtedy boli tri samostatné štáty: Rakúske nemecké provincie (alpské zeme), Čechy a Uhorsko. Pred tým, v roku 1526 spojili sa Čechy s Uhorskom a...

Tomáš Akvinský

Oto Zapletal
Problém pravdy je jednou z najstarších otázok filozofie, možno povedať, že je pravdepodobne taký starý ako sama filozofia. Absolútna pravda je niečo k čomu sa síce stále môžeme približovať ale nikdy to nedosiahneme. Pre človeka je absolútna pravda nedosiahnuteľná, podľa náboženských predstáv je poznania...

Bojnický zámok

Oto Zapletal
Bojnický zámok je jedným z najkrajších a najstarších zámkov na Slovensku. Zámok sa nachádza v Trenčianskom kraji. Je postavený na travertínovej kope nad mestom Bojnice. Bojnický zámok má v súčasnosti romantický architektonický vzhľad. Fasáda obytnej veže, ktorá je veľmi členená, tiež aj otvory v hradbách, steny, portály, atiky a rôzne kované detaily sú typické...

UNEX DH 101

Oto Zapletal
UNEX DH 101 je prvé hydraulické rýpadlo československej výroby. Stroj bol po prvý raz predstavený v roku 1970 na MSV v Brne, kde získal zlatú medailu. Hydraulické rýpadlo UNEX DH 101 vyrábali Uničovské strojírny, n. p., Uničov. Cena v dobe výroby bola 695 010 Kčs (s vybavením), len pre podniky a organizácie...

Lokomotíva 742

Oto Zapletal
Dieselelektrická lokomotíva 742 (staré označenie T 466.2) je dieselelektrická lokomotíva určená pre ľahšiu traťovú nákladnú službu a stredne ťažký posun. Lokomotíva 742 je štvornápravová s kapotovou karosériou. Má jedno rušňovodičské stanovište umiestnené mimo stred vozidla s dvoma diagonálnymi riadiacimi pultmi...

Slimák záhradný

Oto Zapletal
Slimáka záhradného pozná snáď každý, je to náš najznámejší slimák. Má „domček“, ktorý sa nazýva ulita a do ktorej sa v prípade nebezpečenstva schováva. Slimáka záhradného môžeme vidieť v lesoch, v krovinách, na vlhkých lúkach, v parkoch, v záhradách, v sadoch a na iných podobných miestach. Majú radi vlhké tienisté...

Parný traktor

Oto Zapletal
Často sa ako prvý funkčný pásový traktor na svete uvádza pásový traktor Benjamina Holta z roku 1904. Pokiaľ ide o pásový traktor v súčasnom poňatí, tak je to pravda, lenže ešte pred ním, v roku 1901 bol patentovaný a predstavený stroj, ktorý môžeme označiť za úplne prvý pásový traktor na svete...

Stromy

Oto Zapletal
Stromy sú dreviny, čiže rastliny majúce trváce drevnaté stonky a obnovovacie púčiky umiestnené nad povrchom pôdy. Nadzemnú časť stromu tvorí kmeň, ktorý sa v istej výške nad zemou rozvetvuje do koruny. Vzhľadom na obrovskú druhovú rozmanitosť drevnatých rastlín považovaných za stromy nie je možné vytvoriť presnú definíciu pojmu strom. Niekedy sa preto tiež používa termín...

Acylpyrín

Oto Zapletal
O liečivých účinkoch vŕbovej kôry sa vedelo už v dávnych dobách. Už starí Sumeri a Egypťania vedeli, že vŕbová kôra tíši bolesť a pomáha pri horúčkovitých ochoreniach. Neskôr sa liečebné používanie vŕbovej kôry rozšírilo aj do Babylona, Grécka a Ríma. Liečebné účinky vŕbovej kôry v dávnej minulosti poznali dokonca aj v Indii, Peru a Mexiku.

Elektráreň

Oto Zapletal
Elektrická energia je najvyužívanejšou formou energie v súčasnom svete. Má všestranné uplatnenie, svieti, hreje, poháňa lokomotívy, taví rudu v elektrických oblúkových peciach, dá sa s ňou zvárať, napája elektronické prístroje, atď. Elektrická energia je čistá, ekologická, preto napríklad Švajčiarsko, ktoré tak dbá o životné prostredie, elektrifikovalo takmer všetky...

živočích

Oto Zapletal
Každý živočích je svojim spôsobom prispôsobený na život v istom druhu životného prostredia. Napríklad morské ryby, veľryby, chobotnice a medúzy žijú v slaných vodách morí a oceánov. Sladkovodné ryby žijú v sladkých vodách riek, jazier a rybníkov. Okrem toho sú živočíchy prispôsobené k životu na určitom stanovišti, pretože tam najskôr nájdu potravu, úkryt...